sertificates 2 

Вся производимая продукция заводом соответствуем всем стандартам и имеет соответствующие сертификаты. На территории предприятия имеется собственная лаборатория в которой проводится тестирование качества продукции. Тестируемые стекла для всех видов транспорта отвечают всем техническим нормам.

   ПОЛІТИКА                      ТОВ  «Сейф Гласс Факторі»

      Маючи  високий  виробничий  та  кадровий  потенціал наше підприємство, слідує головним курсом, який направлений на створення конкурентоспроможної  продукції, максимальне задоволення потреб споживачів, а також інтересів зацікавлених сторін. Діяльність  підприємства  базується на принципах загального управління якістю та регламентована системою менеджменту якості згідно стандарту ISO 9001:2015.

           Наша місія -  cвоє суспільне призначення ми бачимо в забезпеченні високоякісним склом наших замовників: виробників транспортних засобів та організацій, що здійснюють їх експлуатацію; станції технічного обслуговування; машинобудівні, сільськогосподарські, ремонтні та комунальні господарства; приватних осіб, яке задовольняє їх безперервно мінливі потреби, на основі високої культури якості з мінімальними впливами на оточення та безпеку людей.

     Наша стратегіязберігати існуючі і освоювати нові ринки збуту нашої продукції, розробляти та виводити на ринки необхідні споживачам види продукції, постійно підвищувати технічний рівень, споживацькі характеристики та  якість виготовляємої продукції на підставі вимог та очікувань споживачів, зберігати трудовий колектив та сприяти нормальному психологічному клімату.

      Наші принципи - будувати гнучку маркетингову та цінову політику, що включає визначення цін, знижок, умов оплати, які б максимально задовольняли споживачів, клієнт завжди правий, він є головним джерелом нашого благополуччя, якість продукції має відповідати вимогам споживачів та перевищувати їх очікування, застосовувати сучасні технології виробництва та методи управління.

      

                                   П О Л І Т И К А                   ТОВ «Сейф Гласс Факторі»
     Маючи високий виробничий та кадровий потенціал наше підприємство, слідує головним курсом, який направлений на створення конкурентоспроможної продукції,
максимальне задоволення потреб споживачів, а також інтересів зацікавлених сторін.
Діяльність підприємства базується на принципах загального управління якістю та регламентована системою менеджменту якості згідно стандарту ISO 9001:2015.

 Сертификат качества продукции  Сертификат качества продукции  Сертификат качества продукции  Сертификат качества продукции